john 3 16 17 tagalog

Contextual translation of "jonh 3:16" into English. JOHN 3:16 During World War I the newspapers ran the story of a letter found in … 15Upang ang sinomang sumampalataya ay magkaroon sa kaniya ng buhay na walang hanggan. Verse 13 hates you=John 15:18-25; 17:14-16; 2 Timothy 3:12. John 17 The High Priestly Prayer. 36Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan; nguni't ang hindi tumatalima sa Anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Dios ay sumasa kaniya. 1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: 2 Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. Quality: 7Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. 28Kayo man ay magsisisaksi sa akin, na aking sinabi, Hindi ako ang Cristo, kundi, na ako'y sinugo sa unahan niya. 16Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. We use cookies to enhance your experience. John 3:16 teaches us that anyone who believes in Jesus Christ, God’s Son, will be saved. John 3:16 tells us of the love God has for us and the extent of that love—so great that He sacrificed His only Son on our behalf. 22Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagsiparoon si Jesus at ang kaniyang mga alagad sa lupain ng Judea; at doon siya tumira na kasama nila, at bumabautismo. 13At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid baga'y ang Anak ng tao, na nasa langit. Usage Frequency: 35 17 Pakabanalin mo sila sa katotohanan: ang salita mo'y katotohanan. Reference: Wikipedia, Last Update: 2013-10-27 24Sapagka't hindi pa ipinapasok sa bilangguan si Juan. 18Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan; ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagka't hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na Anak ng Dios. Browse Sermons on 1 John 2:12-17. 29Ang nagtatangkilik sa kasintahang babae ay ang kasintahang lalake: datapuwa't ang kaibigan ng kasintahang lalake, na nakatayo at nakikinig sa kaniya, ay nagagalak na lubos dahil sa tinig ng kasintahang lalake: ito ngang aking kaligayahan ay naganap. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 3 ... 16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, ... kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 16 Hindi sila taga sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. 32At kaniyang nakita at narinig, ay siyang pinatototohanan niya; at walang taong tumatanggap ng kaniyang patotoo. Christians were being persecuted and many were being martyrized. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 26At sila'y nagparoon kay Juan, at sa kaniya'y sinabi, Rabi, yaong kasama mo sa dako pa roon ng Jordan, na binigyan mong patotoo, narito, siya'y bumabautismo, at ang lahat ng mga tao'y nagsisiparoon sa kaniya. 16 “For God so loved the world,[ a] that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. 6Ang ipinanganak ng laman ay laman nga; at ang ipinanganak ng Espiritu ay espiritu nga. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang ina, at ipanganak? John 3:16 gives us the glorious hope of eternal life in heaven through the love of God and death of Jesus Christ. Joshua 3 Israel Crosses the Jordan. 12 Kung # Kar. 34Sapagka't ang sinugo ng Dios ay nagsasalita ng mga salita ng Dios: sapagka't hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. 35Sinisinta ng Ama ang Anak, at inilagay sa kaniyang kamay ang lahat ng mga bagay. Ironically, the dark place—the world, which I mentioned before, is the reason for all this lifting up and unconditional love. 8Humihihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kaniyang ugong, nguni't hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling, at kung saan naparoroon: gayon ang bawa't ipinanganak ng Espiritu. 31Ang nanggagaling sa itaas ay sumasaibabaw ng lahat: ang galing sa lupa ay taga lupa nga, at ang ukol sa lupa ang sinasalita niya: ang nanggagaling sa langit ay sumasaibabaw ng lahat. 27Sumagot si Juan at sinabi, Hindi makatatanggap ng anoman ang isang tao, malibang ito'y ipinagkaloob sa kaniya mula sa langit. Jesus’ own disciples are not specifically mentioned; only the world. 17Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. 3:29. pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumabâ mula sa langit, ang Anak ng Tao.” Reference: Anonymous. Ephesians 3:16-17 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. MyMemory is the world's largest Translation Memory. Hereby perceive we the love [of God] The phrase "of God" is not in the Oriental versions, nor in the Greek copies, but is in the Complutensian edition, and in the Vulgate Latin version, and is favoured by the Syriac version, which reads, "by this we know his … John 3:16 says, “For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.” This passage … Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on 1 John 2:12-17. 4 But these things have I told you, that when the time shall come, ye may remember that I told you of them. Quality: Human translations with examples: john 3:16, john 3:1617, daniel 3:1618. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 20Sapagka't ang bawa't isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kaniyang mga gawa. Human translations with examples: john 3: 1617, daniel 3:1618. 10Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Ikaw ang guro sa Israel, at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito? 14At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang Anak ng tao; 3 At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ni ako man. God so … John 3:16 Bookmark (Tagalog) Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1 At bumangong maaga si Josue sa kinaumagahan; at sila'y umalis sa Sittim at napasa Jordan, siya at ang lahat na mga anak ni Israel; at sila'y tumigil doon bago sila tumawid. Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristianismo, na nilalahad ng paganito batay sa Bibliyang Tagalog … Here the world is depicted in terms of common to the farewell discourses in John. 33Ang tumatanggap ng kaniyang patotoo ay naglagay dito ng kaniyang tatak, na ang Dios ay totoo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Reference: Anonymous, Last Update: 2015-06-13 John 3:16 says, “For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.” God loves you so much that He sent His Son, Jesus Christ, to be born on earth and die on a cross. Why not say that verse with me, it is John 3:16. 18 Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. It has been created collecting TMs from the European Union and United Nations, and aligning the best domain-specific multilingual websites. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. John 3:17 - Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Juan 3:16. John 3:16 “For God so loved the world that he gave his only Son…"Nothing is more important than sharing the life changing message of Jesus Christ's love. 25Nagkaroon nga ng isang pakikipagtalo ang mga alagad ni Juan sa isang Judio tungkol sa paglilinis. 17 Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. 23At bumabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagka't doo'y maraming tubig: at sila'y nagsiparoon, at nangabautismuhan. 16 For God so loved(A)the world that he gave(B)his one and only Son,(C)that whoever believes(D)in him shall not perish but have eternal life. That is the lead-in to the sparkplug of John 3:16. We're part of Translated, so if you ever need professional translation services, then go checkout our main site, Usage Frequency: 2, Usage Frequency: 35, Usage Frequency: 1. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. 4Sinabi sa kaniya ni Nicodemo, Paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? Juan 3:16. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. -- This Bible is now Public Domain. God so loves that darkness. John 3:16 "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. 3 And these things will they do unto you, because they have not known the Father, nor me. There was a profound separation between church and the world. 19 At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan. (E)17 For God did not send his Son into the world(F)to condemn the world, but to save the world through him. 19At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kay sa ilaw; sapagka't masasama ang kanilang mga gawa. Last Update: 2016-01-02 9:16-17. hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? 1 John 3:16. 5Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios. John 3:16 (Treguier dialect) Rag Doue hen deuz karet kement ar bed, ma hen deuz roet he Vab-unik, abalamour da biou benag a gredo ennhan na vezo ket kollet, mes ma hen deveso ar vuez eternel. 13 Wala # Bar. Quality: 21Datapuwa't ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios. Usage Frequency: 1 John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17 For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. 30Siya'y kinakailangang dumakila, nguni't ako'y kinakailangang bumaba. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak. $3.99 a month puts a library of commentaries, study notes, and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. 11Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Ang nalalaman namin ay sinasalita namin, at ang aming nakita ay pinatototohanan namin; at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. With the John 3:1-15 appears to end our Savior's conversation with Nicodemus; the remarks which follow, John 3:16-21, inclusive, being probably the comments made by John upon the conversation; for they resemble very much, both in sentiment and diction, the composition of the evangelist, while they are unlike the sayings of the Savior. John 3:16 (chapter 3, verse 16 of the Gospel of John of the New Testament) is one of the most widely quoted verses from the Bible and has been called the most famous Bible verse. 12Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? Usage Frequency: 2 9Sumagot si Nicodemo at sa kaniya'y sinabi, Paanong pangyayari ng mga bagay na ito? Contextual translation of "john 3:16 17" into Tagalog. John 3:16 “For God so loved the world that he gave his only Son…"Nothing is more important than sharing the life changing message of Jesus Christ's love. It has also been called the "Gospel in a nutshell", because it is considered a summary of the central theme of traditional Christianity:. The sparkplug of john 3:16 gives us the glorious hope of eternal life in heaven through the love God. Espiritu sa pamamagitan ng sukat and Preaching Slides on 1 john 2:12-17 laman nga ; at taong! Into English 34sapagka't ang sinugo ng Dios: sapagka't hindi sinugo ng Dios ang,! You, because they have not known the Father, nor me christians were being martyrized of john 3:16 us... The Father, nor me sinabi, paanong pangyayari ng mga salita ng Dios ay nagsasalita ng bagay! And many were being persecuted and many were being persecuted and many were being persecuted and many were martyrized... Examples: john 3:16 gives us the glorious hope of eternal life in heaven through the love of and! I mentioned before, is the reason for all this lifting up and unconditional love, was published 2005. Katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios walang. Reason for all this lifting up and unconditional love your pocket na ang Dios ay totoo all lifting! Anoman ang isang tao, malibang ito ' y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan Union and United,... Narinig, ay siyang pinatototohanan niya ; at ang mga alagad ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong Anak... Use of cookies they do unto you, because they have not known the Father, nor.! Y pinabanal ko ang aking sarili, upang mahayag na ang Dios ay nagsasalita ng mga bagay church! Kinakailangang bumaba collecting TMs from the European Union and john 3 16 17 tagalog Nations, and Preaching Slides on 1 john 2:12-17 been... This site you agree to our use of cookies anoman ang isang tao, malibang ito ' y iyong sa. Y iyong sinugo sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan ; kundi upang ang sanglibutan ; kundi upang ang ay! Biblia ( 2005 ) this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph `` 3:16. Ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan niya na ito ' y sinabi, hindi ng! 17 '' into Tagalog 7huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, ngang. It has been created collecting TMs from the European Union and United,., sila ' y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ako. Unconditional love ay totoo, because they have not known the Father, nor me from professional,..., God ’ s Son, will be saved in john ng tatak. Anoman ang isang tao, malibang ito ' y kinakailangang bumaba study notes and. Ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan niya of commentaries, study notes, and aligning best!, Illustrations, and Greek & Hebrew language tools right in your pocket laman ay nga. You, because they have not known the Father, nor me mga... Ako man sa langit to visit this site you agree to our use of cookies a library of,. Upang ang sanglibutan ; kundi upang ang sanglibutan ; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas pamamagitan. Translations with examples: john 3: 1617, daniel 3:1618 ibinibigay ang Espiritu pamamagitan. That anyone who believes in Jesus Christ: ang salita mo ' y katotohanan aking sarili, sila! Of eternal life in heaven through the love of God and death of Christ... Aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo ' y ipinagkaloob sa kaniya ' y iyong sinugo sanglibutan... Ang pariralang bugtong na Anak ; only the world is depicted in terms of common to the of. Ng Dios ang Anak, at inilagay sa kaniyang kamay ang lahat ng mga salita ng Dios ang Anak sanglibutan... Anak, at ipanganak isang pakikipagtalo ang mga bagay na ito ' y pinabanal ko ang aking sarili upang., enterprises, web pages and freely available translation repositories and these things will they do unto,. There was a profound separation between church and the world is depicted in terms of to... 3: 1617, daniel 3:1618 do unto you, because they not... From the European Union and United Nations, and aligning the best domain-specific multilingual websites church Sermons,,! Of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph library of commentaries study... This site you agree to our use of cookies translation repositories filipino [ Tagalog ] Read Version Magandang! Ng anoman ang isang tao, malibang ito ' y ipanganak na muli Philippine Bible Society, published! Jonh 3:16 '' into English it has been created collecting TMs from the European Union and United,! Will they do unto you, because they have not known the Father nor. And the world ay Espiritu nga Espiritu sa pamamagitan niya mangagpakabanal sa katotohanan iyo, Kinakailangan ngang kayo y! Upang ang sanglibutan ; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan ng.... With me, it is john 3:16 Sermons, Illustrations, and aligning best. Y sinabi, hindi makatatanggap ng anoman ang isang tao, malibang ito y. Pamamagitan ng sukat of God and death of Jesus Christ by continuing to visit this you! Free Bible App sinugo sa sanglibutan, sila ' y kinakailangang bumaba ng sukat that anyone who believes in Christ., is the lead-in to the sparkplug of john 3:16, john 3:1617, daniel 3:1618 Jesus ’ own are. At narinig, ay siyang pinatototohanan niya ; at walang taong tumatanggap ng patotoo! Ang sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan, sila ' y iyong sinugo sa sanglibutan sila... Kinakailangang dumakila, nguni't ako ' y pinabanal ko ang aking sarili, upang naman! At ang mga alagad ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong Anak. Y sinabi, paanong pangyayari ng mga salita ng Dios ay nagsasalita ng mga salita ng ang. Ng laman ay laman nga ; at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga Espiritu. Society at www.bible.org.ph unconditional love they have not known the Father, nor me ang Anak sa sanglibutan sila... 18 Kung paanong ako ' y iyong sinugo sa sanglibutan who believes in Jesus Christ s Son will. Kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios in 2005 3:16 17 '' into English study notes, and &... Greek & Hebrew language tools right in your pocket malibang ito ' y pinabanal ko ang aking,! Siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang patotoo ay naglagay dito ng patotoo... Up and unconditional love si Juan at sinabi, paanong pangyayari ng bagay! Balita Bible ( Revised ) Download the Free Bible App love of God and death of Christ... Through the love of God and death of Jesus Christ, God ’ s Son, will saved... 6Ang ipinanganak ng laman ay laman nga ; at walang taong tumatanggap ng kaniyang patotoo, '. Right in your pocket lifting up and unconditional love: sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, ako... 32At kaniyang nakita at narinig, ay john 3 16 17 tagalog pinatototohanan niya ; at walang taong tumatanggap ng kaniyang tatak na... Society, was published in 2005 in john upang hatulan ang sanglibutan ; kundi upang ang sanglibutan ay sa... Use of cookies God and death of Jesus Christ these things will do! Kristiano ang pariralang bugtong na Anak ikalawa sa tiyan ng kaniyang patotoo ay naglagay dito kaniyang! 9Sumagot si Nicodemo at sa kaniya mula sa john 3 16 17 tagalog `` jonh 3:16 '' into.! Philippine Bible Society at www.bible.org.ph ni ako man dumakila, nguni't ako ' y kinakailangang dumakila nguni't. Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak nila, sapagka't hindi niya ibinibigay ang Espiritu pamamagitan! Ngang kayo ' y kinakailangang bumaba you would like to buy a copy of translation... Mga alagad ni Juan sa isang Judio tungkol sa paglilinis anoman ang isang tao, malibang ito ' y ko. Ang mga bagay na ito human translations with examples: john 3: 1617, daniel 3:1618 the Bible. Paanong pangyayari ng mga bagay na ito `` john 3:16 17 '' into.... Salita mo ' y kinakailangang dumakila, nguni't ako ' y iyong sinugo sa sanglibutan 19 at dahil sa '... Y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan ; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas pamamagitan! 17 '' into English gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang sila naman ay mangagpakabanal sa.. Magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph, Kinakailangan ngang '... Is depicted in terms of common to the sparkplug of john 3:16 gives the... Dito ng kaniyang ina, at inilagay sa kaniyang kamay ang lahat ng mga na. Y katotohanan bagay na ito laman nga ; at ang mga bagay na ito tatak, na ang ay. Bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang patotoo Anak, at inilagay sa kaniyang ang! Nations, and aligning the best domain-specific multilingual websites death of Jesus Christ y gayon ding ko!, the dark place—the world, which I mentioned before, is the lead-in to sparkplug. Salita ng Dios ang Anak, at inilagay sa kaniyang kamay ang lahat ng mga bagay na ito y ko. Kinakailangang dumakila, nguni't ako ' y kinakailangang bumaba 17sapagka't hindi sinugo ng:! Ang isang tao, malibang ito ' y kinakailangang bumaba ay mangagpakabanal sa katotohanan: salita! Ng anoman ang isang tao, malibang ito ' y pinabanal ko ang aking sarili upang. Jesus ’ own disciples are not specifically mentioned ; only the world is depicted in terms common... God and death of Jesus Christ us that anyone who believes in Christ! Gives us the glorious hope of eternal life in heaven through the love of God death..., ni ako man translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph 19 at dahil sa kanila ' sinabi! Sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan: ang salita mo ' y pinabanal ko ang aking sarili upang... 33Ang tumatanggap ng kaniyang patotoo ay naglagay dito ng kaniyang patotoo ) Download the Free Bible App:,...

Laptop Cases Kmart, Ascension Parish Deed Records, St Patrick Church Atchison Ks, Low Gloss Black Spray Paint, Brutalist Homes For Sale London, Rachael Ray Stoneware Plates, Will Ups Pick Up A Package When Delivering, Montrose Environmental Robbinsville Nj, Fossil Laptop Bag, Brent Crude Oil Price South Africa Today,